Όροι και Προϋποθέσεις Κράτησης

Όροι και Προϋποθέσεις Κράτησης

1.1  Το παρόν  Συμφωνητικό  δεν συνιστά σύμβαση  για την παροχή υπηρεσιών  μίσθωσης οχημάτων. Οι Υπηρεσίες  Μίσθωσης (στο εξής «Υπηρεσίες Μίσθωσης»)  θα παρέχονται βάσει ξεχωριστής συμβάσεως μίσθωσης που θα συναφθεί με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη που προμηθεύει το αυτοκίνητο (στο εξής «ο Τοπικός Προμηθευτής») και εσείς θα πρέπει να  συνάψετε αυτή τη σύμβαση, εκτός αν είστε ήδη ένας. Θα υπόκεισθε επίσης στις τυποποιημένες προϋποθέσεις της JBK Egineering αναφορικά με την ικανότητα οδήγησης.


1.2 Για τις κρατήσεις ONLINE συνάπτετε  το παρόν Συμφωνητικό με την Αφοι Χ. Κωνσταντινιδη ΟΕ που θα αναφέρεται παρακάτω ως «JBK Engineering»  (ιδ. τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για την Υπηρεσία ONLINE, που αναφέρονται παρακάτω)


Όροι και Προϋποθέσεις για την Υπηρεσία ONLINE


2.1  Πατώντας  το κουμπί accept («αποδέχομαι»)  στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης, συνάπτετε  και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις  του παρόντος μόνο Συμφωνητικού με την JBK Engineering. Με τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού, συμφωνείτε να αγοράσετε ένα δελτίο ονομαστικής αξίας (voucher) (στο εξής «voucher») από την JBK Engineering, για το ύψος της τιμής που αναφέρεται από την JBK Engineering. Η JBK Engineering θα εκδώσει το voucher και θα σας  το στείλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και θα πραγματοποιήσει την κράτηση των Υπηρεσιών Μίσθωσης. Μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher για τις Υπηρεσίες Μίσθωσης στον Τοπικό Προμηθευτή από τον οποίο θα παραλάβετε το αυτοκίνητό σας, επιδεικνύοντας το voucher.


2.2 Θα πρέπει να καταβάλετε τις χρεώσεις που σχετίζονται με το voucher και οι οποίες κατά την εξαργύρωσή του σας δίνουν πλήρες δικαίωμα στις υπηρεσίες μίσθωσης τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης στην ιστοσελίδα. Οι  χρεώσεις θα αφαιρεθούν από την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας κατά τη στιγμή της κράτησης. Το voucher δε θα εκδίδεται παρά μόνο μετά την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή. Με τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού,  εξουσιοδοτείτε ρητώς την JBK Engineering να χρεώνει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας με το ποσό που αναγράφεται στο voucher και τις (τυχόν) πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό.


2.3   Το voucher που   έχετε αγοράσει  μπορεί να εξαργυρωθεί   για την ενοικίαση, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., του επιλεγμένου οχήματος για τις  ημερομηνίες για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση,  μαζί με τα αντικείμενα / υπηρεσίες που αναφέρεται  ότι περιλαμβάνονται στην τιμή όταν κάνετε την κράτηση, στις τιμές που σας παρατίθενται από εμάς. Μπορείτε να δείτε αυτά τα στοιχεία ακολουθώντας το σύνδεσμο «η τιμή ενοικίασης σας περιλαμβάνει» («Your Quote includes») από τη σελίδα «Τιμή Ενοικίασης» («Quote»).
2.4  Οποιοσδήποτε  άλλος προαιρετικός  εξοπλισμός και υπηρεσίες  (π.χ. ειδικός εξοπλισμός, πρόσθετοι οδηγοί,  προαιρετική ασφάλιση, καύσιμα, επιπλέον ημέρες) θα  συνεπάγονται επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες θα πρέπει  να αποπληρώνετε απευθείας στον Τοπικό Προμηθευτή είτε κατά  την παραλαβή, είτε κατά την επιστροφή του οχήματος σας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις μπορεί να επιβληθούν και από τον Τοπικό Προμηθευτή κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας, αν είστε κάτω των 25 ετών.


      2.5 Αν ακυρώσετε την κράτησή σας το ποσό της ενοικίασης αποτελεί ποσό αποζημίωσης και κρατείται από την JBK Engineering. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές χρημάτων σε καμία περίπτωση.


     2.6 Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι στο όνομα του κύριου οδηγού. Σε περίπτωση που αυτή δεν είναι πιστωτική , τότε ο οδηγός πρέπει να έχει μαζί του και μία προσωπική πιστωτική κάρτα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εγγύηση.

Αλλαγή Κρατήσεων

3.1 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και υπό τους περιορισμούς της παραγράφου

3.2 κατωτέρω, μπορείτε να αλλάξετε την κράτησή σας μέσω αυτής της ιστοσελίδας μέχρι και 48 ώρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου σας, ή σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι και τη στιγμή της μίσθωσης, καλώντας το Τηλεφωνικό Κέντρο της JBK Engineering στον αριθμό +302168008514 ή μέσω email στο info@jbk.gr .
3.3 Οι αλλαγές στην κράτησή σας υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: α) Εάν αλλάξετε μία κράτηση και οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Μίσθωσης είναι υψηλότερες από την ονομαστική αξία του voucher σας, θα χρεωθείτε τη διαφορά με βάση τις τότε ισχύουσες τιμές της JBK Engineering και το επιπλέον ποσό θα είναι πληρωτέο κατά το χρόνο της τροποποίησης της κράτησης. β) Εάν το κόστος της τροποποιημένης κράτησης είναι χαμηλότερο από την ονομαστική αξία του voucher, δε θα γίνεται ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Το ίδιο ισχύει εάν το ποσό της ενοικίασης καταλήξει να είναι μικρότερο από αυτό που έχει προπληρωθεί. γ) Αλλαγή στις ημερομηνίες της κράτησης δεν γίνεται δεκτή. δ) Αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με αναβάθμιση σε ανώτερης κατηγορίας αυτοκίνητο από αυτή που έχει γίνει η κράτηση.